தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம்

திரை வாசகர் அணுகல்

பயன்பாட்டுக் கருவிகள், தொழில்நுட்பம் அல்லது திறனைப் பொருட்படுத்தாமல், இந்த வலைதளம் எல்லா பயனர்களும் அணுகக்கூடியதாக இருப்பதை உறுதி செய்ய நாங்கள் கடமைப்பட்டுள்ளோம். இது அதன் பார்வையாளர்களுக்கு அதிகபட்ச அணுகல் மற்றும் பயன்பாட்டினை வழங்குவதற்காக, ஒரு நோக்கத்துடன் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த வலைத்தளத்தின் அனைத்து தகவல்களை, மாற்றுத்திறனாளிகளும் அணுகுவதற்கு சிறந்த முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. உதாரணமாக, பார்வையற்ற ஒரு பயனர், திரை வாசிப்பு போன்ற உதவி தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி இந்த போர்ட்டலை அணுகலாம். இந்த வலைத்தளம் உலகளாவிய வலை கூட்டமைப்பு வழங்கிய, இணைய உள்ளடக்க அணுகல் வழிகாட்டுதல்களில் அடங்கும்படி உள்ளது.

பல்வேறு ஸ்கிரீன் ரீடர்கள் தொடர்பான தகவல் :


திரை வாசிப்பு இணையதளம் இலவசம் / வணிக ரீதியாக
திரை வாசிப்பு அணுகல் (எல்லாவற்றிற்கும்) https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/safa-developer இலவசம்
டெஸ்க்டாப் அணுகல்(காட்சி அல்லாத) http://www.nvda-project.org/ இலவசம்
கணினி அணுகி செல்ல http://www.satogo.com/ இலவசம்
தண்டர் http://www.webbie.org.uk/thunder இலவசம்
இணையம் எங்கும் http://webinsight.cs.washington.edu/ இலவசம்
எச்.ஏ.எல் http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=5 விண்டோஸ் – கண்கள்
வேலை அணுகல் (ஒலி மூலம்) – ஜாவ்ஸ் http://www.freedomscientific.com/products/software/jaws/ விண்டோஸ் – கண்கள்
சூப்பர்நோவா http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=1 விண்டோஸ் – கண்கள்
விண்டோஸ் – கண்கள் http://www.gwmicro.com/Window-Eyes/ விண்டோஸ் – கண்கள்
 தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம்