தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம்

நிலைய அதிகாரிகள், தீயணைப்பு & மீட்புப் பணிகள் துறை தேர்வுக்கான, அறிவிக்கை 01/2023 - ன் கூடுதல் அறிவிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

முந்தைய தேர்வு

 தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம்