தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம்

SI 2022 : எழுத்துத் தேர்வுகளுக்கான முதற்கட்ட விடைகள் இணையதளத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ளன. வினாக்கள் / விடைகளில் ஏதேனும் முரண்பாடுகள் இருந்தால் 10.07.2022 அன்று அல்லது அதற்கு முன் TNUSRB க்கு தபால் மூலம் மட்டுமே அனுப்ப வேண்டும்.

வாரிய உறுப்பினர்கள்

பதவி பெயர்
காவல் துறை இயக்குநர்/தலைவர் திருமதி.சீமாஅக்ரவால், இ.கா.ப.,
காவல் துறை கூடுதல் இயக்குநர்/உறுப்பினர் பதவி காலியாக உள்ளது.
(கூடுதல் பொறுப்பு)
திருமதி. சீமாஅக்ரவால், இ.கா.ப.
காவல் துறை இயக்குநர்/தலைவர்
காவல் துறை தலைவர்/உறுப்பினர் செயலாளர் முனைவர். P.K.செந்தில்குமாரி, இ.கா.ப.
 தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம்