தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம்

வாரிய உறுப்பினர்கள்

பதவி பெயர்
காவல் துறை இயக்குநர்/தலைவர் திருமதி.சீமாஅக்ரவால், இ.கா.ப.,
காவல் துறை கூடுதல் இயக்குநர் / உறுப்பினர் திருமதி டி. கல்பனா நாயக், இ.கா.ப
காவல் துறை தலைவர் / உறுப்பினர் செயலாளர் திருமதி சி. ராஜேஸ்வரி இ.கா.ப.
 தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம்