தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம்

SI 2022 : அடுத்தகட்ட தேர்வுக்கான அழைப்புக் கடிதம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.            CR 2022 : இணையவழி விண்ணப்பத்தினை 07.07.2022 அன்று 11 மணி முதல் 15.08.2022 அன்று 23.59 மணி வரை சமர்ப்பிக்கலாம்.

உதவி ஆய்வாளர் (தாலுகா மற்றும் ஆயுதப்படை ) - 2022 நேரடி ஆட்சேர்ப்பு

chairman

திருமதி. சீமா அக்ரவால், இ.கா.ப.
காவல் துறை இயக்குநர்/தலைவர்

தமிழ்நாடு சீருடைப்பணியாளர் தேர்வு வாரியம்.
தலைவரின் செய்திகள்

இரண்டாம் நிலை காவலர்கள், இரண்டாம் நிலை சிறைக் காவலர்கள் மற்றும் தீயணைப்பாளர்களுக்கான பொதுத் தேர்வு -2022


 தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம்