தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம்

CR 2022 : எழுத்துத் தேர்விற்கான முதற்கட்ட விடைகள் இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. வினாக்கள் / விடைகளில் ஏதேனும் முரண்பாடுகள் இருந்தால் 10.12.2022 அன்று அல்லது அதற்க்கு முன் TNUSRB க்கு தபால் மூலம் மட்டுமே அனுப்ப வேண்டும்.

உதவி ஆய்வாளர் (தாலுகா மற்றும் ஆயுதப்படை ) - 2022 நேரடி ஆட்சேர்ப்பு

chairman

திருமதி. சீமா அக்ரவால், இ.கா.ப.
காவல் துறை இயக்குநர்/தலைவர்

தமிழ்நாடு சீருடைப்பணியாளர் தேர்வு வாரியம்.
தலைவரின் செய்திகள்
 தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம்