தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம்
உதவி ஆய்வாளர் (தாலுகா, ஆயுதப்படை மற்றும் தமிழ்நாடு சிறப்பு காவல் படை) - 2023 நேரடி ஆட்சேர்ப்புஅறிவிக்கை விரைவில் வெளியிடப்படும்
chairman

திருமதி. சீமா அக்ரவால், இ.கா.ப.
காவல் துறை இயக்குநர்/தலைவர்

தமிழ்நாடு சீருடைப்பணியாளர் தேர்வு வாரியம்.
தலைவரின் செய்திகள்
 தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம்